Pro účastníky

Je nám líto, ale vzhledem k opatřením, vydaným v souvislosti s čínskou chřipkou, a z toho plynoucích důsledků se Robotický den v roce 2020 NEBUDE KONAT.
Doufejme společně, že v roce 2021 budou podmínky lepší.


Pro účast na Robotickém dni jako soutěžící je třeba:

  1. Vybrat si soutěž (seznam zde)
  2. Přihlásit se (online formulář)
  3. Uhradit členský příspěvek (informace přijde emailem po registraci)
  4. Postavit robota (to je plně na vás)
  5. Přijet (soutěže budou probíhat v sobotu 6.6. i v neděli 7.6., detaily dostanete emailem)

Jeden tým může nasadit libovolný počet robotů do libovolného počtu soutěží, počet členů týmů není omezen. Mějte však na paměti, že soutěže budou probíhat zároveň.
Pokud se do soutěže přihlásí víc robotů z jedné „líhně“ (školy, kroužku apod.), pak musejí být významně rozdílní – není fér soutěžit s více velmi podobnými roboty. Není také fér, aby se robot choval jinak v zápasech s vlastními roboty a v zápasech s cizími.