NOVINKA:
RD2020 ZRUŠEN

Je nám líto, ale vzhledem k nařízením, vydaným v návaznosti na čínskou chřipku, a z toho plynoucích důsledků se Robotický den 2020 NEBUDE KONAT.
Společně doufejme, že v roce 2021 bude možné Robotický den pořádat.