Pro média

Zde naleznete zprávy pro média a další materiály:

Tisková zpráva po Robotickém dni (25.6.2017) s přílohami (výsledky, stručná pravidla): formát .doc, .odt, .pdf
Zpráva před Robotickým dnem (18.6.2017): formát .doc, .odt, .pdf
Leták: .pdf
Logo: k dispozi na vyžádání

Program: zde.