Puck Collect

Řadu let jsme rádi jezdili do Rakouska na soutěž RobotChallenge. Bohužel od roku 2017 již nebude pořádána jako obvykle ve Vídni; letos se odehraje někdy v létě v Číně a další roky jsou nejisté. Proto jsme se s organizátory RobotChallenge domluvili, že v Praze zorganizujeme alespoň jednu z jejich soutěží, a to Puck Collect. Zveme proto všechny bývalé týmy, aby letos na tuto soutěž přijely do Prahy!

Úkolem robotů v této soutěži je na čtvercové hrací ploše sbírat modré resp. červené puky a vozit je zpět do oblasti, odkud startovali. Vyhraje ten, který jich takto sebere více (nebo v případě rovnosti počtu ten, který to udělá rychleji).

Zde je několik fotografií pro přiblížení těm, kteří soutěž dosud neznali:
img_12287 img_12256 img_12253 41_30285 41_30281 41_30235 41_36208 41_36163 41_36155 41_36153 41_36148 41_36145 41_36125 41_39981