Pro média

Zde naleznete zprávy pro média a další materiály:

Tisková zpráva po Robotickém dni 2017 s přílohami (výsledky, stručná pravidla): formát .doc, .odt, .pdf

Leták 2018: .pdf

Logo: k dispozi na vyžádání