Úprava pravidel Toy Cleanup

Zpřehlednili jsme bodování v soutěži Toy Cleanup:

1. Počítá se kladný bod za každou správně uklizenou hračku a záporný bod za hračku uklizenou do nesprávné oblasti (hračky rozházené po zbytku hřiště se nepočítají).
2. Pokud se robot nevrátí v časovém limitu 5 minut zpět na start, nebude to chápáno jako neukončená jízda nebo selhání robota, ale započítají se trestné body podle vzdálenosti, která chybí ke startu (za každých 10cm jeden záporný bod).

Také jsme doplnili chybějící údaj o celkovém počtu kostek ve hře: od každé barvy jich bude nejvýše 20.

Pravidla jsou ke stažení na obvyklém místě: menu Soutěže / pravidla.