Kontakt

S dotazy se obracejte na (contact placeholder) nebo na RNDr. Davida Obdržálka – MFF UK, (kontakt), tel. 951 554 270 nebo 777 466 922.

Spolupráce a sponzoring:
Pokud byste chtěli na pořádání Robotického dne nebo na dalších robotických aktivitách spolupracovat, neváhejte se na nás obrátit. V rámci Robotického dne se také mohou partneři představit veřejnosti.

Máme zájem nejen o podporu, ale i o spolupráci, a to i dlouhodobou. Od r. 2004, kdy jsme Robotický den pořádali poprvé, se stále zvyšuje jak počet soutěžících, tak zájem veřejnosti. Navíc již několik let je akce mezinárodní a počet zahraničních účastníků i zúčastněných zemí roste, jsme tedy přesvědčeni, že i pro partnery a sponzory je tato akce zajímavá.
If you do not see contact links (emails etc.), you have probably disabled JavaScript. Enable it and reaload this page.