Pravidla

soutěž robot popis pravidla (česky) Rules (English) FAQ
Bear Rescue autonomní v co nejkratším čase nalézt ztraceného medvěda a dovézt ho zpět domů PDF PDF FAQ
Free Style libovolný otevřená soutěž PDF PDF FAQ
Ketchup House autonomní ve skladu kečupu nasbírat více plechovek, než soupeř PDF PDF FAQ
Line Follower autonomní sledovat černou čáru a projet po ní trať v co nejkratším čase PDF PDF FAQ
Mini Sumo autonomní vytlačit soupeře z kruhové arény PDF PDF FAQ
Puck Collect autonomní nasbírat více puků vlastní barvy než soupeř PDF PDF FAQ
Roadside Assistance Beginner dálkově řízený poskytovat asistenční službu vozidlům – vkládat baterie, umisťovat dopravní značky a nakládat zboží PDF PDF FAQ
Roadside Assistance Advanced pokročilý autonomní
RoboCarts autonomní projet co nejrychleji stanovený počet kol na závodní trati PDF PDF FAQ
Toy Cleanup Beginner dálkově řízený v co nejkratším čase uklidit hračky (kostky) na určené místo PDF PDF FAQ
Toy Cleanup Advanced autonomní
Kromě Roadside Assistance a Toy Cleanup mají soutěže také variantu „stavebnice“ – robot je celý postaven z vybrané stavebnice PDF PDF FAQ
seznam povolených stavebnic a dílů


•  S jedním robotem je možné se přihlásit i do více soutěží a jeden tým může mít více robotů.
•  Soutěže jsou otevřené jak českým, tak zahraničním účastníkům.
•  Česká verze pravidel je podřízena anglickému originálu, který má v případě nejasností přednost.
•  Standardní soutěže nejsou věkově omezeny. Případné rozdělení provedeme, pokud se do jedné kategorie přihlásí větší počet soutěžících.
•  Kategorie stavebnice je určena pro žáky a studenty nejvýše středních škol (blíže viz detailní pravidla).
•  Roboti z jedné „líhně“ (školy, kroužku apod.) přihlášení do stejné soutěže musejí být významně rozdílní – není fér soutěžit s více velmi podobnými roboty. Není také fér, aby se robot choval jinak v zápasech s vlastními roboty než v zápasech s cizími.