Pro účastníky

Pro účast na Robotickém dni jako soutěžící je třeba:

  1. Vybrat si soutěž (seznam zde)
  2. Přihlásit se (registrace zde)
  3. Uhradit členský příspěvek (informace přijde emailem po registraci)
  4. Postavit robota
  5. Přijet (soutěže budou probíhat v sobotu 1.6. i v neděli 2.6., detaily dostanete emailem)

Jeden tým může nasadit libovolný počet robotů do libovolného počtu soutěží, počet členů týmů není omezen. Mějte však na paměti, že soutěže budou probíhat zároveň.
Pokud se do soutěže přihlásí víc robotů z jedné „líhně“ (školy, kroužku apod.), pak musejí být významně rozdílní – není fér soutěžit s více velmi podobnými roboty. Není také fér, aby se robot choval jinak v zápasech s vlastními roboty a v zápasech s cizími.